Vad är ravekultur och hur påverkar den ungdomskulturen idag?

Vad är ravekultur och hur påverkar den ungdomskulturen idag? illustration

Ravekultur är ett fenomen som har sitt ursprung under slutet av 1980-talet i Storbritannien och har sedan dess spridit sig till att bli en global rörelse. Det är mer än bara musik och dans; det är en gemenskap, en livsstil och i viss mån, en form av social protest. Ravekulturen kännetecknas av sina elektroniska musikgenrer … Läs mer