Trap och hip-hop: hur de två genrerna har smält samman

Trap och hip-hop illustration

Den musikaliska världen är ständigt i förändring, och ingenstans är detta mer uppenbart än i de ständigt föränderliga konturerna av trap och hip-hop. Dessa två genrer, som båda har sina rötter i urban musik och kultur, har inte bara utvecklats sida vid sida utan också smält samman på sätt som har förändrat dem båda. I … Läs mer